Catalogue La galerie Contact                      FR EN
XINGJIAN GAO
(1940)
GAO XINGJIAN - Notes sur l'artiste